Närmare 140 barn deltog 2015, hur många blir vi 2016?